Configureer jouw fiets
Met de steun van
2023 Specter nv. All rights reserved

Voorwaarden

1. Toepassingsgebied


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties van Specter BV, zowel via dealers als online. Door een bestelling te plaatsen bij Specter BV, gaat u akkoord met deze voorwaarden.


2. Bestellingen


2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via geautoriseerde dealers van Specter BV of via de officiële Specter-website.

2.2 Specter BV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onjuiste prijsvermelding, productbeschikbaarheid, vermoeden van fraude of enige andere reden die redelijkerwijs gerechtvaardigd is.


3. Prijzen en betaling


3.1 De prijzen van Specter BV zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden volgens de betaalmethoden die worden aangeboden door Specter BV op het moment van de bestelling.


4. Levering


4.1 Specter BV streeft ernaar om de bestelde producten binnen een redelijke termijn te leveren. De exacte leveringstermijn kan variëren en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de verzendlocatie.

4.2 Specter BV is niet aansprakelijk voor enige vertragingen in de levering als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, transportproblemen, etc.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment van levering.


5. Retourneren en garantie


5.1 Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten contact opnemen met Specter BV voor instructies over het retourneren.

5.2 Producten dienen in ongebruikte en verkoopbare staat te worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Specter BV biedt een garantieperiode van 2 jaar op alle elektrische componenten van de fietsen. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor meer informatie.


6. Intellectueel eigendom


6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten van Specter BV, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo's, ontwerpen en afbeeldingen, blijven eigendom van Specter BV.

6.2 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Specter BV enig materiaal of inhoud van de website, catalogus of andere bronnen van Specter BV te kopiëren, reproduceren of gebruiken.


7. Klantenservice


Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot Specter BV kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de gegevens verstrekt op de website.


8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


8.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de klant en Specter BV is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders vereisen.


Let op: Deze vertaling van de algemene voorwaarden is louter informatief. In geval van tegenstrijdigheid of geschillen prevaleert de oorspronkelijke versie in het Nederlands.