Configureer jouw fiets
Met de steun van
2023 Specter nv. All rights reserved

Garantiebeleid

Dit garantiebeleid is van toepassing op alle Specter elektrische fietsen die worden verkocht via onze online winkel en via geautoriseerde dealers. Wij streven ernaar om hoogwaardige producten te leveren en staan achter de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze fietsen. Om uw tevredenheid en vertrouwen te waarborgen, bieden wij het volgende garantiebeleid aan:


1. Garantietermijn


Wij bieden een wettelijke garantie van 2 jaar op alle Specter elektrische fietsen. Deze garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Binnen deze periode zullen wij eventuele fabricagefouten of defecten kosteloos herstellen of het product vervangen, naar ons eigen oordeel.


2. Garantiedekking


Onze garantie dekt fabricagefouten en defecten die optreden tijdens normaal gebruik van de elektrische fiets. Dit omvat gebreken aan het frame, de motor, batterij, elektronische componenten en andere essentiële onderdelen. De garantie dekt geen normale slijtage, schade als gevolg van onjuist gebruik, ongevallen, verwaarlozing, ongeoorloofde wijzigingen, onbevoegde reparaties of externe oorzaken.


3. Garantieprocedure


Als u een probleem ondervindt met uw Specter elektrische fiets binnen de garantieperiode, raden wij u aan om contact op te nemen met de dealer waar u de fiets heeft gekocht of rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze klantenservice. We zullen samenwerken om het probleem op te lossen en zullen u instructies geven voor reparatie, vervanging of andere noodzakelijke stappen.


4. Bewijs van aankoop


Om aanspraak te maken op garantieservice, moet u een geldig bewijs van aankoop verstrekken, zoals een aankoopbon of factuur. Zorg ervoor dat u deze documenten bewaart op een veilige plaats.


5. Kosten en uitsluitingen


Binnen de garantieperiode zijn eventuele reparaties of vervangingen kosteloos, inclusief arbeid en onderdelen. Eventuele verzendkosten of andere bijkomende kosten kunnen echter voor uw rekening zijn. Bovendien is schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing of ongeautoriseerde wijzigingen niet gedekt door de garantie.


6. Overdraagbaarheid van de garantie


Deze garantie is overdraagbaar aan de opeenvolgende eigenaars van de Specter elektrische fiets binnen de garantieperiode van 2 jaar.


7. Aanvullende wettelijke rechten


Dit garantiebeleid doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke rechten waar u mogelijk recht op heeft op basis van consumentenbeschermingswetten in uw rechtsgebied.


Wij streven ernaar om garantieclaims snel en efficiënt af te handelen en u de best mogelijke ondersteuning te bieden. Mocht u nog vragen hebben over ons garantiebeleid, neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice via warranty@specter.bike